Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Natcharee Hansaward

Master / Visual Communication


God’s Workshop


Face the choices


World of unlimited choices


Other-dimensional cityscape


Lost in reality

The Day I Met that Cat

A comic about a working-class man living in a superficial world where advertising for whitening products and changing one’s appearance is in every corner of the city. He doesn’t feel that he fits into society as he is being categorised as low-class for having darker skin from working outdoors. One day, he meets the magical cat; she offers him a life after death in her world where appearances are selectable.

In Asia, identity modification has become a trend, as there are many examples which show that light-skinned people have a better quality of life and gain more privileges. A lot of advertising in Thailand shows tons of whitening products and plastic surgery in order to change your identity to become whiter or look more western. Advertising in Thailand plays a big part in peoples’ mind; it is shaping society — consumption habits, lifestyle etc.

The Day I Met that Cat

En tecknad serie om en man från arbetarklassen som lever i en ytlig värld, där reklam för produkter som bleker och förändrar ens utseende finns i varje hörn i staden. Han känner inte att han passar in i samhället eftersom han räknas som underklass efter att ha fått mörkare hy från att arbeta utomhus. En dag möter han en magisk katt som ger honom liv efter döden i sin värld, där utseenden går att välja.

I Asien har identitetsmodifiering blivit en trend, eftersom det finns många exempel på att ljushyade människor har en bättre livskvalitet och bättre förmåner. En hel del reklam i Thailand visar tonvis av blekmedelsprodukter och plastikkirurgi som ändrar ens identitet och som gör personen vitare eller får den att se mer västerländsk ut. I Thailand spelar reklam en stor roll för människors medvetenhet; den formar samhälle – konsumtionsvanorna, livsstilen osv.


Master / Visual Communication