Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Claire Bonnet

Master / Visual Communication


Femme: Extinct Stereotypes

In a utopian world based in 2050, the exhibition Femme: Extinct Stereotypes, aims to show, explain and deconstruct how women were portrayed around 2020; how society and (pop) culture were deforming humans into stereotypical women.

I have created a speculative scenario through different tools and artefacts. By showcasing the past and its conventions, this retro-futuristic exhibition questions their normality and rationality.

Responding to scepticism towards feminist movements, my degree project aims to challenge the power structure of today’s Western society. How are images playing a big role in creating and/or reproducing inequalities?

Femme: extinct stereotypes

I en utopisk värld år 2050, strävar utställningen Femme: Extinct Stereotypes efter att visa, förklara och dekonstruera det sätt som kvinnor avbildades på omkring 2020; och hur samhället och (pop-) kulturen deformerade människor till stereotypa kvinnor.

Jag har skapat ett hypotetiskt scenario med olika verktyg och artefakter. Genom att visa upp det förgångna och dess konventioner, ifrågasätter den här retro-futuristiska utställningen deras normalitet och rationalitet.

Genom att reagera på misstänksamheten mot feministiska rörelser, strävar detta examensarbete efter att utmana maktstrukturerna i dagens västerländska samhälle. Vilken roll spelar bilder när det gäller att skapa och/eller återge orättvisor?


Master / Visual Communication