Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Oscar Lidgren

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1989
0702121837
What do you think about today’s furniture?
Stray Nature

This place creates new life.
We do not know what is being created.
When everything is quiet.
Where everyone has to fight for themselves.
Without anyone needing to understand.
With the help of energy and nutrition from the earth.
There is no questioning here.
It is outside this place you need to question.
To grow in the dark creates light.
To stand on something that you feel grows or dies.
To meet what you recognise through emotions, but which has no shape.
We all come from the dark, we have to find it again.
Give yourself that moment.
Give yourself that time.
Walk along that path beyond the houses and streets.
Enter your own forest.
The memories need you so well.
They grab hold of your soul.
You notice shadows behind the trees.
Quiet animals staring without eyes.
Born from the ground and trees.
Stray, they roam through the darkness.
Where are they going?

Herrelös natur

Denna plats skapar nytt liv.
Vi vet inte vad som skapas.
När allt är tyst.
Där alla får kämpa för sig själva.
Utan att någon behöver förstå.
Med hjälp av energi och näring från jorden.
Ifrågasättande finns inte här.
Det är utanför denna plats du ifrågasätter.
Att få växa i det mörka skapar ljus.
Att stå på något som du känner växer eller dör.
Att möta det du känner igen genom känslor men som inte har någon form.
Vi alla kommer från mörkret vi måste finna det igen.
Ge dig den stunden.
Ge dig den tid.
Gå ensam den stig bortom husen och gatorna.
In i din egen skog.
Minnena behöver dig så väl.
De griper tag i din själ.
Du märker skuggor bakom träden.
Tysta djur stirrar utan ögon.
Födas ur marken och träden.
Vilset strövar de genom mörkret.
Vart är de på väg?


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design