Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Natasia Wadsted

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1992
0707833654

From Home

Sometimes it’s difficult to determine why something interests a person. It’s just in the bones.

My childhood home is marked by change. There was always something going on, whether a refurnishing of the entire flat, pattern painting of the kitchen cupboards or the reupholstering of the couch in African fabrics.

I often feel that I need to defend my choices when I want to go all out instead of hold back.

Hemifrån

Ibland är det svårt att veta varför något intresserar en. Det sitter bara i kroppen.

Mitt barndomshem är präglat av förändring. Det var alltid någonting på gång, om det så var en ommöblering av hela lägenheten, mönstermålning på köksluckorna eller soffan som kläddes om i olika afrikanska tyger.

Jag känner ofta att jag måste försvara mina val när jag vill maxa istället för att avstå.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design