Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Freja Ullert

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1989
+46762420708


"Much of the Beauty of Light Owes its Existence to the Dark" - Brené Brown

When darkness falls, with the transformation of day turning to night, new urban spaces appear—dark urban spaces. We compensate by adding strong lighting and the contrast that emerges between the light and the dark weakens our night vision. The contrast can be so overwhelming that the darkness becomes an infinite dark mass that gives no sense of vision. If I let light take form and give it shape, can it redefine the mass and borders of the darkness?

I am directing how the light is emitted, I give light a medium. I control how it is shielded and decide what story it should tell. Through laser cut pattern motifs in metal tubes color shades of light shines through.
When darkness falls, the tubes come to life.

"Much of the Beauty of Light Owes its Existence to the Dark" - Brené Brown

I skiftet mellan dag och natt, när mörkret faller, skapas nya stadsrum. Mörka rum. Många gånger kompenserar vi det med stark belysning. Kontrasten mellan det upplysta och mörkret runt omkring försämrar vårt mörkerseende och blir ibland så stark att mörkret blir en oändlig massa. Vad händer om jag låter ljus få ta form, kan det vara med och omdefiniera mörka stadsrum?

Jag styr hur ljuset söker sig ut, jag ger ljus ett medium.
Jag kontrollerar hur det avskärmas och bestämmer vad det ska berätta. Genom laserskurna mönsterbilder i metallrör lyser nyanser av färgat ljus. När mörkret faller kommer rören till liv.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design