Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Emma Larsson

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1994
+46704073718

Influenced by spatial elements

If Spaces Could Talk

We are inseparable from spaces and its architectural elements. They surround us and influence our mood, behavior and decisions.

But how do they communicate with us?

With my degree project I want to highlight the communication of the architectural elements with humans, a communication which may sometimes be forgotten or taken for granted.

Om rum kunde tala

Vi är oskiljaktiga från rum och dess arkitektoniska element. De omger oss och påverkar vårt mående, beteende och våra beslut.

Men hur kommunicerar de med oss?

Med mitt examensarbete vill jag lyfta fram de arkitektoniska elementens kommunikation med människan, en kommunikation som kanske ibland glöms bort eller tas för givet.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design