Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Julia Holmgren

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1995
+46707322554

A series of illustrated decay


Furniture contextualized and materialized

In Eleven Days I'll Be Gone

I am taking a closer look at the word temporary. My interest lies in investigating the transition between the two states: temporary and permanent. I am using the contrasting state of permanence as an antipole in order to give a perspective and create a comparison. I want to give the temporary a shape or a face and to define time through material and design, like a time capsule. As an interior architect, I question the usage of the temporary in our world, and bring attention to it by using architecture, exhibitions and materials as my framework.

Om elva dagar är jag borta

Jag tittar närmare på ordet temporärt. Mitt intresse ligger i att undersöka övergången mellan de två tillstånden: temporärt och permanent. Jag använder det kontrasterande tillståndet permanent som en motpol för att ge perspektiv och skapa jämförelse. Jag vill ge tillståndet temporärt en form eller ett ansikte och definiera tid genom materialet och designen, som en tidskapsel. Som inredningsarkitekt ifrågasätter jag användandet av det temporära i vår värld och belyser detta genom att använda arkitektur, utställningar och material som mitt ramverk.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design