Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Caroline Ossmin

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1992
+46707493391

Illustrations, Passage


Body. Object. Movement. Rhythm.


Scale model, Passage

Transition-passage

The experience of space. What feelings and thoughts are aroused as we pass through different spaces and what makes us feel that way? In what way, can space activate our senses: hearing, sight, smell, touch and taste. When does a space feel intrusive, and when does it feel comfortable?

Using my body as a tool, I measure distance, relationships, directions and size. The space is a form of transition-passage, a space to walk through to create a transportation of our state of mind, time and rhythm. How can we create spaces that make us pause, be in the present and decrease our stress-levels?

Transitionpassage

Upplevelsen av rum. Vilka känslor och tankar väcks när vi tar oss genom olika rumsligheter och vad är det som får oss att känna just så? På vilket sätt kan rum aktivera våra sinnen: hörsel, syn, lukt, känsel och smak? När blir ett rum påträngande, och när känns det behagligt?

Med kroppen som verktyg undersöker jag avstånd och relation, riktningar och storlek. Rumsligheten är en form av transitionspassage, en rumslighet att ta sig igenom för att skapa en förflyttning i sinnesstämning, tid och rytm. Hur kan vi skapa rum som får oss att stanna upp, vara här och nu, och få ner våra stressnivåer?


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design