Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Helena Gahnhed

Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design

Sweden, b. 1985
+46733876570
Understanding Restorative Space

When we are ill, nature can have a diverting and distracting effect on us. Nature also has a documented restorative effect. Restorative effect in the sense of nature’s ability to stimulate mental recovery. You don’t necessarily have to be out in nature to benefit from nature’s restorative effect. Studies show that patients in hospitals who have a view of green areas from their rooms experience less pain, less anxiety and recover more quickly.

I speculate on how knowledge about restorative space can be used in the design of hospital environments. I have chosen to explore the concepts offascination and the feeling of getting away, which are key components in the definition of a restorative space. Starting from the basis of differing activity capacities among patients, I examine how I can design restorative spaces and spatial elements.

Restorativa rum

Vid sjukdom kan naturen ha en avledande och distraherande effekt på oss människor. Naturen har också en dokumenterad restorativ effekt. Med restorativ effekt menas dess förmåga att stimulera till mental återhämtning. För att gynnas av naturens restorativa effekt så måste en inte nödvändigtvis vara ute i naturen. Undersökningar visar att patienter på sjukhus som har utsikt från sitt rum mot grönområden upplever mindre smärta, mindre ångest och har en snabbare återhämtning.

Jag spekulerar i hur kunskap om restorativa miljöer kan användas i gestaltning av sjukhusmiljöer. Jag har valt att undersöka begreppen fascination och känslan av att komma ifrån som är centrala komponenter i definitionen av en restorativ miljö. Med utgångspunkt i patienters olika förmåga till aktivitet så undersöker jag hur jag kan gestalta restorativa rumsligheter och rumsliga element.


Bachelor / Interior Architecture and Furniture Design