Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Mikael Hultman

Bachelor / Graphic Design and Illustration


For Position Only Studio

FOR POSITION ONLY is based in Stockholm, Sweden. The structure was developed in 1996. We work for clients in both the cultural and commercial fields with a focus on editorial design, communication concepts, brand identity, graphic production as well as website design and development.

FOR POSITION ONLY offers a complete range of services that can be applied to all communication media. We manage to carry out your projects through an expanding network of specialised experts in a vast range of services. For more than 20 years, we have built our profile and maintained high skills and knowledge in terms of visual conception, graphic design, production and art direction.

For Position Only Studio

FOR POSITION ONLY är baserat i Stockholm, Sverige. Strukturen uppkom 1996. Vi arbetar för kunder i både kulturella och kommersiella fält med fokus inom design, kommunikationskoncept, varumärkesidentitet, grafisk design samt webbutveckling.

FOR POSITION ONLY erbjuder ett komplett utbud av tjänster som kan appliceras på all form av kommunikationsmedia. Vi hanterar projekt genom ett expanderande nätverk av specialiserad kunskap inom ett brett spektra av tjänster. I över 20 år har vi format vårt uttryck och bibehållit hög nivå på hantverk och kunskap inom visuell kommunikation, grafisk design samt konceptutveckling.


Bachelor / Graphic Design and Illustration