Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonna Hallberg

Bachelor / Graphic Design and IllustrationBrackish Tears

Brackish tears is an animated short film about the Baltic Sea’s dying sea beds. The film describes the process by which this environmental crisis occurs, focused upon the “dead zones” and the sea life that used to flourish there. Following a fresh and healthy sea as it is thoroughly destroyed by chemical pollutants from agriculture run-off, I intend to exhibit the vitality of sea life and the quickness by which it is gone. My hope is that through knowledge, our priorities can move towards better protection of our invaluable and irreplaceable natural resources.

Bräckta tårar

Bräckta tårar är en animerad kortfilm som behandlar ett av Östersjöns miljöproblem, döda bottnar. Det är ett projekt som visar vad som händer i havet och hur det påverkar livet under ytan. Med filmen vill jag på ett illustrativt sätt berätta och beskriva den situation Östersjön befinner sig i. Genom att följa ett friskt hav, som förstörs alltmer på grund av övergödningens påverkan, hoppas jag att fler får kunskap om vad som händer i vårt hav och på så sätt prioriterar ett bättre skydd mot våra ovärderliga naturresurser.


Bachelor / Graphic Design and Illustration