Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jasmine Berge

Bachelor / Graphic Design and IllustrationThe Seasons

We are a part of nature but we are also able to look at it from a distance. During the romantic era nature was depicted as majestically sublime but was at the same time increasingly controlled by humans through industrial revolution. I’m interested in how we depict nature. What is the equivalent of landscape paintings in our time?

In the form of an abstract video with a fragmented narrative I have digitally distorted nature films and explored animation techniques in relation to how modern life is out of balance with nature.

The Seasons

Vi är en del av naturen och har samtidigt möjlighet att betrakta den på avstånd. Under romantiken avbildades naturen som majestätisk och sublim samtidigt som den kontrollerades allt mer av människan genom industriella revolutionen. Jag är intresserad av hur vi avbildar naturen idag. Vad är vår tids motsvarighet till landskapsmålningar?

I formen av en abstrakt och fragmentarisk film har jag digitalt bearbetat naturfilmer och utforskat animationstekniker i relation till obalansen mellan naturen och människan.


Bachelor / Graphic Design and Illustration