Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Hannes Högberg

Bachelor / Graphic Design and Illustration


Bricks & Wood – Observations of a Place

A visual exploration of a space, an observation of a place.

Tegel & trä – observationer av en plats

En visuell utforskning av ett utrymme, en observation av en plats.


Bachelor / Graphic Design and Illustration