Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Maja Korpi

Bachelor / Graphic Design and Illustration


Supersensitive

This body is very responsive. It processes every sound and every movement deeply. It might be overwhelmed by impressions. Sometimes it can feel balanced. Sometimes it can be overstimulated. Sometimes it is an explosion of emotions.

Supersensitive is a spatial interactive video installation that allows the visitor to become a part of an abstract emotional game. The installation is an artistic visualization and interpretation of how difficult it can be to focus and filter a variety of sensory impressions.

Supersensitive

Denna kropp är väldigt mottaglig. Den bearbetar varje ljud och varje liten rörelse djupt. Ibland blir det för mycket för den. Den kan lätt bli överväldigad av alla intryck. Ibland känner den sig balanserad, ibland överstimulerad. Ibland är det en explosion av känslor.

Supersensitive är en rumslig interaktiv videoinstallation som låter besökaren bli en del av ett abstrakt känslospel. Installationen är en konstnärlig visualisering och tolkning av hur svårt det kan vara att fokusera och filtrera bland sinnesintryck.


Bachelor / Graphic Design and Illustration