Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lena Carlstedt Javette

Bachelor / Graphic Design and Illustration

Sweden, b. 1971
+46739234315

nuett

Now

What is beyond the pursuit of happiness? In our current times of climate anxiety and advertising that urges us to seek happiness in the rainbow’s utopian treasure, we need a new way of relating to life. I have studied the language of advertising and what emotions it conveys to us. Based on this, I have created juxtapositions with reinterpretations of their messages. Perhaps the greatest happiness is being able to feel the bird’s freedom, without taking off from the ground.

Nu

Vad finns bortom jakten på lyckan? I tider av klimatångest och reklam som manar oss att söka lyckan i regnbågens utopiska skatt behöver vi ett nytt sätt att förhålla hos till livet. Jag har studerat reklamens bildspråk och vad det förmedlar för känslor till oss. Utifrån detta har jag skapat juxtapositioner med omtolkningar av budskapen. Kanske är den allra största lyckan att kunna känna fågelns frihet, utan att lyfta från marken.


Bachelor / Graphic Design and Illustration