Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Martin Olsson

Bachelor / Graphic Design and Illustration


WWW.IRL.COM

For my degree project, I explore how behaviour can differ between the digital and physical world. How does digital space affect our integrity? I want to visualise my thoughts on today’s society with a room for reflection on where we’re going.

WWW.IRL.COM

I mitt examensarbete utforskar jag hur beteendet hos mig och andra skiljer sig mellan den digitala och materiella världen. På vilket sätt påverkas vår integritet när världen digitaliseras? Jag vill visualisera mina tankar kring framtid och nutid genom att skapa utrymme för reflektion.


Bachelor / Graphic Design and Illustration