Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Emmy Wahlbäck

Bachelor / Graphic Design and IllustrationThe Ataxiae

Far from Euthymia dwell the Ataxiae, the disordered moods of a mood disorder personified into female beings from mythology. In a hospital room, a bipolar patient will meet her own Ataxiae.

Ataxierna

Långt från Euthymia finns Ataxierna. De oordnade tillstånden i en affektiv störning, personifierade i form av kvinnor ur mytologin. I ett sjukhusrum kommer en bipolär patient att få möta sina egna Ataxier.


Bachelor / Graphic Design and Illustration