Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Erika Nyström

Bachelor / Graphic Design and Illustration

Power of Typography (working title)

A film about typography. Things that seem given or natural have a story.

An examination of the relationship between society’s values and typography.

Typografins makt (arbetstitel)

En film om typografi. Saker som verkar givna eller naturliga har en historia.

Ett undersökande av relationen mellan samhällets värderingar och typografi.


Bachelor / Graphic Design and Illustration