Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jonna Mayer

Bachelor / Graphic Design and Illustration

Sweden, b. 1987
0707351483

World Automatic (((((The Really Real Project)))))

In a prospective post-work society, a select group of future citizens are allocated eight weeks of free time and asked to surveille themselves. As we follow their journeys, questions and realities emerge. What is time when it is no longer a commodity? Who are designers in the age of rampant robotics? How do you define creativity? What is wasted potential, and what does it mean to be a failure? Most importantly, can fiction teach us anything about reality?

World Automatic (((((The Really Real Project)))))

I ett framtida postarbetssamhälle får en grupp medborgare åtta veckors ledighet och tillfrågas om att övervaka sig själva. Medan vi följer deras resa dyker frågor och realiteter upp. Vad är tid när den inte längre är en handelsvara? Vilka är formgivare i en tidsålder av skenande robotteknik? Hur definierar du kreativitet? Vad är bortkastad potential, och vad innebär det att vara misslyckad? Viktigast av allt: kan fiktion lära oss något om verkligheten?


Bachelor / Graphic Design and Illustration