Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Suhrewng Kim

Master / Individual Study Plan in Design

South Korea, b. 1984
+46 (0)72 835 1789

Grid of shadows


Hanji, Traditional Korean handcrafted paper

Simulation of patterns
Flowing Pattern

As a designer, my intention was to explore how humans will live in the future. Nature and technology are always main keywords for future scenarios, which in most cases are biased, clearly distinguishing nature from culture. This disturbed me and I focused on the importance of the implanted complex relationship of nature-culture.

An East-Asian concept, ‘life-world’, centralises human-life as a perspective which doesn’t distinguish culture from nature. Nature isn’t the wilderness that we have to fight against, but is the space that existed before us, where we have to harmonise ourselves to live within. And where human activities leave traces and patterns in nature.

Lights and shadows are one of the oldest illusions we have been living with. Flowing Pattern is mimicking nature at one point, but also shows extremely artificial patterns, which are constantly changing through the program Arduino.

Do we really understand nature and culture when we define it? Are we hiding in the small spot of light called knowledge, claiming that we know the unknowable?

Flowing Pattern

Som designer är mitt syfte att undersöka hur människorna kommer att leva sina liv i framtiden. Natur och teknik är alltid nyckelord i framtida scenarier, som i de flesta fall är ensidiga och tydligt skiljer på natur och kultur. Det här störde mig och jag fokuserade på betydelsen av det inpräglade komplexa förhållandet mellan natur-kultur.

Ett östasiatiskt begrepp ”life-world”, centraliserar mänskligt liv med ett perspektiv som inte skiljer mellan kultur och natur. Naturen är inte den vildmark som vi måste bekämpa, utan den plats som existerade före oss, till vilken vi måste anpassa oss för att kunna leva i. Och där människornas aktiviteter lämnar spår och mönster i naturen.

Ljus och skuggor är en av de äldsta illusioner vi lever med. Flowing Pattern efterliknar naturen vid en tidpunkt, men visar också hur extremt konstgjorda mönster ständigt förändras genom programmet Arduino.

Förstår vi egentligen vår definition av natur och kultur? Gömmer vi oss i en liten punkt av ljus som kallas kunskap och hävdar att vi känner till det som ligger utanför vårt vetande?


Master / Individual Study Plan in Design