Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Lisa Berkert Wallard

Master / Individual Study Plan in Design


The Self

What happens to your identity when you die? Whose perception of it will live on and tell the story about who you were?

The Self is an identity testament, a speculative method for designing the space of your own funeral before you die. It is a format to create a fair memorial of a person’s identity that does not feel welcome or fit into the current formats of burial ceremonies we have in Sweden today, which are usually connected to Christianity or other religious traditions. Even Sweden’s secular burial traditions today have a very clear traditional format and aesthetic that can be intimidating to many members of society.

The Self is executed through spatial installation and a film, showing a possible scenario of a burial ceremony as a result of the method of the identity testament.

The Self

Vad händer med din identitet när du dör? Vems uppfattning av dig kommer att leva vidare och berätta historien om vem du var?

The Self är ett identitets-testamente, en spekulativ metod för att designa ens egen begravning innan sin död. Ett ramverk för att ge möjlighet att skapa en rättvis minnesbild av en persons identitet som inte känner sig bekväm i de alternativ av begravningsceremonier vi har i Sverige idag, ofta kopplade till tro och religiösa traditioner. Dessa format kan upplevas skrämmande och ovälkomnande för många.

The Self kommuniceras genom en rumslig installation och en film som visar ett alternativt scenario av en begravningsceremoni som är ett resultat av identitets-testamentet som metod.


Master / Individual Study Plan in Design