Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Clemence Lam

Master / Individual Study Plan in Design

France, b. 1991
+33632306177
-Find the One

‘Light particles are the reason ideas come to us’. This new discovery upsets all the certainties we thought we had. Now, we can find a way to work with light particles to get THE IDEA and save the world. My degree project explores the new tools and technology required to capture, harvest and extract these light particles.

-Find the One

”Ljuspartiklar är orsaken till att vi får idéer”. Den här nya upptäckten ställer allt vi trodde på, på ända. Nu kan vi hitta ett sätt att arbeta med ljuspartiklar på för få den IDÉ som kan rädda världen. Mitt examensarbete undersöker de nya verktyg och tekniker som krävs för att fånga, skörda och extrahera de här ljuspartiklarna.


Master / Individual Study Plan in Design