Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Isa Andersson

Master / Individual Study Plan in Design


Hard Preppers and Soft Values

Hard Preppers and Soft Values,
Survival of the fittest.

Who is prepared for a crisis, and who will survive? What type of knowledge is needed to survive in today’s society?

When I received the folder ‘If Crisis or War Comes’ from Swedish Civil Contingencies Agency, I felt shivers and a sense of individualistic expectations to provide and protect oneself in a society where you can’t trust the community. An attempt to challenge the camo green violent aesthetics disguised in a highly multifunctional pocketknife. An attempt to challenge who will survive.

Prepper definition:
A person who believes a catastrophic disaster or emergency is likely to occur in the future and makes active preparations for it, typically by stockpiling food, ammunition, and other supplies.

Hard Preppers and Soft Values

Hard Preppers and Soft Values,
Survival of the fittest.

Vem är förberedd för en kris och vem kommer överleva? Vilken typ av kunskap behövs för att överleva i dagens samhälle?

När jag fick foldern ”Om krisen eller kriget kommer” från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick jag kalla kårar och en känsla av individualistiska förväntningar att förse och skydda dig själv i ett samhälle där man inte längre kan lita på samhället. Ett försök att utmana den militärgröna våldsamma estetik förklädd i en multifunktionell fickkniv. Ett försök att utmana vem som kommer överleva.

Definition av prepper:
En person som lagrar vatten, mat och andra förnödenheter för att ha tillgång till det i en situation då dessa saker inte är så lätta att få tag på, till exempel vid en naturkatastrof.


Master / Individual Study Plan in Design