Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Coby, Huang Hsiao, Yuan

Master / Individual Study Plan in Design


Skin touching. (by glass probes)


Skin touching. (by glass probes)


Skin touching (by wood probes)


The set of probes that you ccan explore your body though this.


Haptic balls.

ROSP-Ritual of Sexual Pleasure

’Somewhere beyond right and wrong, there is a garden. I will meet you there’. *

In patriarchal societies, women’s awareness of their own sexuality is often oppressed. The more we understand our bodies and minds, the more we can express ourselves and build up self-consciousness. How do women perceive their bodies under social structures? How can we improve sex education and teach masturbation to make it more beneficial? What type of haptic solutions and which techniques for masturbation and rituals of sexual pleasure do people find satisfying?

Hence, I started creating tool kits based on techniques from OMGyes.com. My main goal was to explore what kind of tools can make a woman understand and explore her body. According to the participants’ feedback and reports, I was able to create a sex toy and a scenario for the Ritual of Sexual Pleasure. Both of them can be customised according to the user’s preferences.

I hope we can achieve sexual liberation for women and be able to have an open discussion in public. Let’s meet in the garden!

*Rumi

ROSP-Ritual of Sexual Pleasure

Somewhere beyond right and wrong, there is a garden. I will meet you there”.*

I patriarkala samhällen är kvinnors medvetenhet om sin egen sexualitet ofta underkuvad. Ju mer vi förstår om våra kroppar och sinnen, ju mer kan vi uttrycka oss och bygga upp vår egen självkänsla. Hur uppfattar kvinnor sina kroppar under sociala strukturer? Hur kan vi förbättra sexualundervisningen och lära ut onani för att göra den mer tillfredsställande? Vilken typ av haptiska lösningar och vilka tekniker för onani och ritualer av sexuell njutning tycker folk är tillfredsställande?

Följaktligen har jag börjat skapa verktygslådor som baseras på teknik från OMGyes.com. Mitt främsta mål är att undersöka vilken typ av verktyg som kan få en kvinna att förstå och utforska sin kropp. Från deltagarnas kommentarer och rapporter lyckades jag skapa en sexleksak och ett scenario för den sexuella ritualen för njutning. De kan skräddarsys efter användarens önskemål.

Jag hoppas att vi kan uppnå en sexuell frigörelse för kvinnorna och kunna ha en öppen diskussion i offentligheten. Vi träffas i trädgården!

*Rumi