Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Robert Damisch

Master / Individual Study Plan in Design


Bring it to the table

Don't Try to Bend the Spoon

My degree project shows common everyday objects which have been altered to renegotiate their demands and relation with the user and their surroundings.

By stealing conditions which seemed necessary for a tool’s essential function, these trickster objects disobediently play with our expectations. This is not because the trickster wants to hurt or betray the user, but because they want to spark a questioning of conventional rules. This chaotic deconstruction undermines what we may assume we know about our objects and tools by adding unexpected variables, creating room for the user to construct new relationships.

The aim of these disobedient tools is to support the capacity for alternative thinking toward more playful and imaginative presents and futures. This begins by questioning the established systems embedded in our everyday tools; tools which embody our relations to each other and to the living and non-living inhabitants in our surroundings.

Försök inte böja skeden

Mitt examensarbete visar vardagliga föremål som har modifierats för att omförhandla deras krav på, och relation med användaren, och deras omgivning.

Genom att stjäla de villkor som förefaller nödvändiga för ett verktygs grundläggande funktion, leker dessa skojarobjekt olydigt med våra förväntningar. Det beror inte på att skojarna vill skada eller förråda användaren, utan för att de vill väcka intresse för ett ifrågasättande av konventionella regler. Denna kaotiska dekonstruktion undergräver vad vi tror vi känner till om våra föremål och verktyg genom att lägga till oväntade variabler, och skapa utrymme så att användaren kan bygga upp nya relationer.

Syftet med dessa egensinniga verktyg är att understödja förmågan till alternativt tänkande mot en lekfullare och kreativare nutid och framtid. Det börjar med att ifrågasätta de etablerade system som finns lagrade i våra vardagliga verktyg, verktyg som inkarnerar våra relationer till varandra, och till levande och icke-levande invånare i vår omgivning.


Master / Individual Study Plan in Design