Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Julia Olanders

Master / Individual Study Plan in Design


Betweenness

Betweenness is a degree project questioning the relation between us and what we surround ourselves with, to reveal our assumptions around artefacts and by doing so creating a conversation between us, the viewers/users, and the objects themselves. Who owns the dialogue, the object or the viewer? Diving deeper into the symbols and languages of objects, the quiet voices they possess and the functions of the ornamental, their visualisation circles around words such as double nature, twinship, imitation and consumption. These subjects come from my own ‘doubleness’, being a twin myself, and the ways this has shaped my identity. By trying to convey the objects ‘inner thoughts’ and by creating a dialogue, it pushes our ideas of what is desirable, what is strange, what is useful or even beautiful. The trick is in the contrast between what we see and what we know, bordering into imaginary, creating voices for ambiguous objects.

Mellanting

Mellanting är ett examensarbete som utmanar relationen mellan oss och de saker vi omger oss med. Genom att ifrågasätta våra fördomar kring föremål skapar vi ett samtal mellan oss och tingen. Vem har makten över den dialogen, objektet eller betraktaren? Genom att djupdyka ner i symbolismen och språket från objekten, de tysta rösterna de besitter och funktionen av det dekorativa, låter sig det visuella cirkulera kring ord som dubbelnatur, tvillingskap, imitation och konsumtion. Dessa ord kommer från min egen dubbelhet, eftersom jag själv är tvilling, och hur det har format min identitet. Genom att försöka gestalta objektets inre tankevärld och genom att skapa en dialog utmanas våra idéer om vad som är verkligt, vad som är overkligt, vad som är användbart eller vackert. Tricket ligger i kontrasten mellan vad vi ser och vad vi vet, vilket gränsar till inbillning, och ger röst åt det tvetydiga objektet.


Master / Individual Study Plan in Design