Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Revaz Berdzenishvili

Master / Spatial Design

Georgia, b. 1987
+46727261053

Rediscovery of Drinking Water Fountains in Stockholm

Today it is hard to track the number of public drinking water fountains in Stockholm. It is obvious no one takes responsibility for their revival and reinvention; they are faded in the streets of Stockholm. Some are out of order and some are abandoned. Stockholm, rich and famous for its clean water, has very few drinking fountains.

I believe that the lack of accessible drinking water in public spaces is having an impact on the environment. One of the most apparent reasons would be that when buying water in a nearby store, we pay 250 times more just for one plastic water bottle, compared to the household water cost. And we threaten our environment, with plastic bottle transportation and plastic in general.

Återupptäcktning av dricksvatten fontäner i Stockholm

Idag är det svårt att spåra upp antalet offentliga dricksvattenfontäner i Stockholm. Det är uppenbart att ingen tar ansvar för att blåsa liv i, och förnya dem; de har glömts bort på Stockholms gator. Vissa fungerar inte och andra är övergivna. Stockholm, rikt och berömt för sitt rena vatten, har mycket få dricksvattenfontäner.

Jag tror att bristen på tillgängligt dricksvatten på allmänna platser påverkar miljön. En av de mest uppenbara skälen är att när vi köper vatten i en närbelägen butik, så betalar vi 250 gånger mer för en plastflaska, jämfört med hushållens vattenkostnader. Och transporterna av plastflaskor och plast i allmänhet utgör ett hot mot vår miljö.


Master / Spatial Design