Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Cassandra Lorca Macchiavelli

Master / Spatial Design

Sweden, b. 1989
072 302 66 31
Konstfack The White Sea

‘Universities often describe their missions by drawing on the languages of diversity as well as equality. But using the language does not translate into creating diverse or equal environments. This “not translation” is something we experience: it is a gap between a symbolic commitment and a lived reality. Commitments might even be made because they do not bring something about. Indeed, equality and diversity can be used as masks to create the appearance of being transformed. We need to challenge this appearance’.
/ Sara Ahmed

My degree project explores how architecture and design in the public context can be used for social change. How does architect act in that role?

Using spatial interventions as a tool Vita Havet becomes a platform for political and activist actions, applying and using the institution’s language and viewing of Vita Havet as a square.

Konstfack Det vita havet

“Universitet beskriver ofta sina uppdrag genom att glida på mångfalden och jämlikheten språk. Men att använda det språket översätts inte till skapandet av mångfaldiga eller jämlika miljöer. Denna ‘icke översättning’ är något vi upplever: det är klyftan mellan ett symboliskt engagemang och en levande verklighet. Åtaganden kan till och med göras eftersom de inte ger något. Faktum är att jämlikhet och mångfald kan användas som masker för att skapa utseendet att förvandlas. Vi måste utmana detta utseende”.
/ Sara Ahmed

Mitt examensarbete utforskar hur gestaltningen av rum i det offentliga kontexten kan användas för samhällsförändringar. Och hur agerar arkitekter i den rollen?

Med rumsliga interventioner som verktyg appliceras och utnyttjas institutionens språk och syn på Vita havet som ett torg, en plattform för politisk och aktivistiska handlingar. Hur utmanas den institutionella apparaten genom att arbeta med en laddad plats som Vita havet.


Master / Spatial Design