Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Cecilia Margareta Tjärnberg

Master / Spatial Design


Studio 4


Studio 1


New material 29

Content Aware Auto Fill Form - Strange but Familiar

How the form translates as it is transported between the physical and the digital realm has caught my interest. I collect my data through 3D scanning. When viewed inside the digital realm, this information presents itself as an abstraction to the original. In my degree project, my hope is to stay with these remnants ingrained; the mutation occurred through the digital wear and tear and ultimately the physical wear and tear as the design is materialised.

I present a landscape of spatial components, where each one is very different from the other in its character and proportions and I wonder does this variation have meaningful consequences for the social situation at hand.

Content aware auto fill form - Märklig men bekant

Hur formen förändras när den rör sig mellan det fysiska och det digitala rummet har fångat mitt intresse. Jag samlar in min data genom 3D-scanning, information som i det digitala rummet illustrerar en abstraktion till sitt original. Med mitt examensarbete hoppas jag att stanna kvar i denna abstraktion; en mutation genererad genom ett digital slitage och slutligen ett fysisk slitage allt eftersom designen materialiseras.

Jag presenterar ett landskap av rumsliga komponenter, där var och en skiljer sig åt i sin karaktär och i sina proportioner och jag undrar om denna variation har någon meningsfull betydelse för vår sociala situation härnäst?


Master / Spatial Design