Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Anna Spaak

Master / Spatial Design

Sweden, b. 1988
+46734028838Ringön 2019, Temporary Architecture and the Vision for the Future

In the context of the large urban planning project River City in Gothenburg, large areas of former shipyard and industry are the site of future development. In my degree project, I have explored one of the sub-areas, Ringön. The city’s current attitude is to let Ringön develop organically over time to preserve the character of this small-scale industrial area. Instead new and creative inhabitants and business are encouraged to move in, taking over old warehouses and buildings where a kind of temporary interior architecture is developed.

I wonder how this kind of urban development looks when the initiative doesn’t come from above, directly from the city. I wonder how it creates its own conditions, while at the same time possibly planting the seeds for its own extinction with the area’s increasing attractiveness. With my degree project, I present documentation and the mapping of some of these spaces, to order to highlight them in the present and in the future, and remember them.

Ringön 2019, tillfällig arkitektur och framtidsvisionen

I samband med Göteborg stads vision för Älvstaden i Göteborg ska stora delar av tidigare varvs- och industriområden planeras om för framtida utveckling. I mitt examensarbete har jag utforskat ett av delområdena, Ringön. Stadens nuvarande hållning är att låta Ringön utvecklas organiskt och över tid för att bevara karaktären av småskaligt industriområde. I stället skapas nya rum och en tillfällig interiör arkitektur när nya, kreativa invånare och företag flyttar in och tar plats i gamla industri- och lagerlokaler.

Hur ser en urban utveckling ut som inte kommer på initiativ uppifrån, direkt från staden? Jag undrar hur den skapar sina egna förutsättningar samtidigt som den eventuellt sår frön till sin egen utplåning i och med områdets tilltagande attraktivitet. Med projektet presenterar jag dokumentation och kartläggning av några av dessa rum, för att belysa dem i nuet och minnas dem i framtiden.


Master / Spatial Design