Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Elias Båth

Master / Spatial Design
Dead Ground

From the deep mines in Kiruna to the steaming hot metal industries in Dalarna, my degree project follows a material’s lifecycle from extraction to waste, a journey reaching the rural parts of Sweden, collecting material and cultural knowledge by crossing the boundaries of disciplines and approaching design tasks as a part of a bigger system, creating artefacts with as much transparency as possible making the raw material visible. Taking care of matter and waste extracted from the lithosphere, highlighting the importance of thinking twice before extracting something you can’t put back to its natural environment.
Today, humanity has brought into society approximately the same amount of metals in that remain in the Earth’s crust, and much of it could/should be recycled.

Död mark

Från de djupa gruvorna i Kiruna till den ångande heta metallindustrin i Dalarna följer mitt examensarbete ett materials livscykel från utvinning till avfall. En resa genom Sveriges landsbygd och en insamling av materiell och kulturell kunskap genom att korsa disciplingränser och närma sig designuppgifter som en del av ett större system. Ett försök till att skapa artefakter med så mycket insyn som möjligt. Att ta hand om materia och avfall som extraheras från litosfären, betonar vikten av att tänka två gånger innan man utvinner någonting som inte kan återkomma till sin naturliga miljö.
Idag har mänskligheten infört ungefär samma mängd metaller i samhället som finns kvar i jordskorpan, och mycket av det skulle kunna/borde återvinnas.


Master / Spatial Design