Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Mattias Selldén

Master / Spatial Design


mix sushi


näver äver


mix sushi


näver äver

Square Birch

An observation of modern humanity and its relation to nature expressed in two collections of furniture and objects for the home.

In Square Birch the craftsmanship, materiality and absurdity constitutes equal parts in the fiction of another type of dwelling.

Culture and Nature, coexisting or polemic? This I don’t know.

Square Birch

En observation av den moderna människans relation till naturen uttryckt i två uppsättningar möbler och föremål för hemmet.

I Square Birch utgör hantverket, materialet och absurditeten lika stora delar i fiktionen om ett annat sätt att bo.

Kultur och Natur, i samförstånd eller polemik? Detta vet jag inte.


Master / Spatial Design