Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Master / Spatial Design

Amanda Ek Barve
Anna Spaak
Cassandra Lorca Macchiavelli
Cecilia Margareta Tjärnberg
Elias Båth
Kajsa Melchior
Lovisa Justusson Lahti
Malin Norling
Mattias Selldén
Revaz Berdzenishvili
Sawsan Ahmed

About Spatial Design

Spatial Design Degree Projects 2019

Each year, the degree projects provide an interesting insight into the future of interior architecture and furniture design. As students formulate their own thesis questions, start a design process and materialize it into an exhibition, they also highlight some important concerns facing the discipline as a whole. This year we can learn about: how regions of de-growth hold a potential for the reuse of material discarded by local industry; how an open-ended design process can produce unexpected combinations of materials, spaces and construction techniques; how space can be derived from historic architectural fragments; how the future of waiting can be influenced by disobedient behavior in airports; how a methodical design process can open up to new dimensions of organic and generative life-forms; how artistic and activist strategies can open up for a re-negotiation of public spaces; how furniture can challenge socio-political norms embedded in modernism, mass-consumption and consumer society; how a handrail can be constructed out of rain; how a derelict industrial area hides an unexpected interior life; how the ever-fewer public water fountains can be re-imagined as a common good and finally how digital-analogue production techniques could articulate new ways of being together. If this is any indication of the future for interior architecture and furniture design, we are in for an interesting ride.

Examensarbeten för Rumslig Gestaltning 2019

Varje år ger examensarbetena en intressant inblick i framtiden för inredningsarkitektur och möbeldesign. Samtidigt som studenterna formulerar sina egna frågeställningar, startar en designprocess och materialiserar den i en utställning, belyser de även viktiga frågor för disciplinen som helhet. I år kan vi lära oss om: hur avvecklingsregioner har potential att återanvända material som har kasserats; hur en öppen designprocess kan leda till oväntade kombinationer av material, rum och byggnadsteknik; hur metoder för gestaltning kan härledas från historiska och arkitektoniska fragment; hur väntan i framtiden kan förändras av olydiga beteenden på flygplatser; hur en metodisk designprocess kan ge nya dimensioner kring organiska och generativa livsformer; hur konstnärliga strategier och aktivism kan starta en förhandling kring behoven i allmänna rum; hur möbler kan utmana sociopolitiska normer inbäddade i modernismen; hur ett räcke kan konstrueras av regn; hur ett övergivet industriområde döljer ett oväntat inre liv; hur de allt färre offentliga dricksvattenfontänerna kan återinföras för de gemensammas bästa och slutligen hur digital-analog produktionsteknik kan omformulera nya sätt att umgås på. Om det har något att säga om framtiden för inredningsarkitektur och möbeldesign så står vi inför en intressant åktur.