Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Stina Rolf

Bachelor / Textiles

Sweden, b. 1990
0704402157

Image-Saturated Reality

My degree project is a story about the human need for images. I’ve been investigating the source of contemporary images and iconography. The photograph itself translates into a symbol of obsolescence, a desire for bodies and landscapes, a social ritual, a defence against anxiety and a power tool.

En bildmättad verklighet

Det här är en berättelse om människans behov av avbilder. Jag känner mig för, ser mig omkring, sökandes efter källan till samtida bildskapande och ikonografi. Fotografiet i sig blir till en symbol för tiden, åtrån till kroppar och landskap, en social rit, ett värn mot ångesten, och ett maktredskap.


Bachelor / Textiles