Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Robinne Öman

Bachelor / Textiles


crocodile canvas boots, 2019


crocodile viscose coat, 2019


linen fur coat, 2019


crocodile canvas leather, 2019

spiritualized materia blunda och stryk handen över materialet, det är nog krokodil

An experimental research of materials in which I, through an artisanal ‘al-chemical’ process, have transformed textiles through various material mixtures. This exploration takes place in my subconscious combined with the physical around me, where external circumstances affect the result. Therefore, an exploration to a materials relationship with its surroundings and research into the materials spiritual or profound qualities.

I have transformed cotton canvas into crocodile leather, I havetransformed the black shoesinto crocodile leather shoes. the humanfactor in our makingis channelled through our soul and on to our clothes-just as in the aesthetics of DIY.

My material experiments come together and become a cut from ourinsane world where I make connections between materiality, the human,image, reality and unsubstantial.

spiritualized materia blunda och stryk handen över materialet, det är nog krokodil

Ett experimentellt undersökande om material där jag i en konsthantverksmässig alkemisk process förvandlattextila materialgenom olika materiella sammansättningar. Den materiella undersökning sker i mittpsykiska kombinerat med det fysiska runt mig, där yttre omständigheterspelar in på utseendet. Undersökningen är därför också ettforskande iettmaterialsrelation till omgivningen, ett material i spirituell eller filosofisk mening.

jag har förvandlat bomullscanvas till krokodilskinn, jag har förvandlat dom svarta skorna till skor av krokodilskinn.den mänskliga faktorn i vårt görande fortsätter ut genom själen och på våra kläder –precis som i estetiken av DIY.

Mina materiella experimentsamlas och blir ett utsnitt ur vårvansinnigavärld där jag gör kopplingar mellan människa, material, bild, realitet och overklighet.


Bachelor / Textiles