Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Isabella Ek

Bachelor / Textiles

Sweden, b. 1987

Fragment

An exploration of subtlety, photography, text and craft.
On clarity and ambiguity, on dissolving and transfiguring.

Fragment

Ett undersökande arbete om subtilitet, fotografi, text och konsthantverk.
Om tydlighet, otydlighet, att upplösa och omforma.


Bachelor / Textiles