Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Cecilia Wirell

Bachelor / Textiles

Sweden, b. 1993
0707182023Software

Software is an exploration of the relationship between weaving and code, between loom and computer. There are historical, traditional and material contradictions in both tools, but in my work, I want to give them the same value: Through weaving, I examine coding and through coding I create the weave.

Software

Software är ett utforskande i relationen mellan väv och kod, mellan vävstol och dator. Det finns historiska, traditionella och materiella motsättningar i de båda verktygen, men i mitt arbete vill jag ge dem samma värde: Genom att väva undersöker jag kodning, och genom koden skapar jag väven.


Bachelor / Textiles