Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Clara Birnbaum Pantzerhielm

Bachelor / Textiles

Sweden, b. 1992
+46700130138


SWIM

THIS IS OUR OWN FUCK UP, A FEMME FICTION FANTASY.
SLIPPING UNDER THE SKIN, DRONE DRIVE POURING INTO SOFTNESS, HACKING
THE (NERV)SYSTEM. SEE AND BE SEEN.
THIS IS OUR OWN LIQUID ELECTRIC HEADBANG-DANCE,
THIS GOES TO ETERNITY <3 UNBREAKABLE AND VERY MUCH VULNERABLE.

SWIM is a dance based on femme-inist strategies and something like a research in embodied neuroscience. How can we receive the space and move with our vulnerability?

Being with our emotional-liquid-rhythms and let ourself be seen. Witness each other and gaze into the horizon.

SWIM

DE HÄR ÄR VÅR EGEN FUCK UP, EN FEMME FIKTION FANTASI.
GLIDER UNDER SKINNET, DRONE DRIVA HÄLLA MJUKHET, HACKA
(NERV)SYSTEMENT. SE OCH BLI SEDD.
DET HÄR ÄR VÅR EGEN FLYTANDE HEADBANG DANS,
DET HÄR GÅR TILL EVIGHETEN <3 OBRYTBAR OCH VÄLDIGT
SÅRBART.

SWIM är en dans baserad på femme-inistiska strategier och något av en research i förkroppsligande av neurovetenskap. Hur kan vi möta rummet och röra oss med våra sårbarhet?

Vara med våra emotionella-fytande-rytmer och tillåta oss bli sedda. Se varandra och blicka mot horisonten.


Bachelor / Textiles