Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Hanna Andersson Åsman

Bachelor / Textiles

Sweden, b. 1991

femmebada

The way she caresses space
her movements are surface tension, wave ripples, sea scum
inside of me
she is fictions, frictions. she is endless variations
it’s something with her skin that makes me want to cry
she is inside of me
I am longing, when she touches me

femmebada

Som hon smeker sig mot space
hennes rörelser är ytspänningar, vågkrusningar, havsskum
som är i mig
hon är friktioner, fiktioner. hon är oändliga variationer
det är något med hennes hud som får mig att vilja gråta
hon är i mig
då hon rör mig, längtar jag


Bachelor / Textiles