Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Freja Willborg

Bachelor / Textiles


I Submit to Desire

“To be rhizomorphous is to produce stems and filaments that seem to be roots, or better yet connect with them by penetrating the trunk, but put them to strange new uses. We’re tired of trees. We should stop believing in trees, roots, and radicles. They’ve made us suffer to much. All of arborescent culture is founded on them, from biology to linguistics. Nothing is beautiful or loving or political aside from underground stems and aerial roots, adventitious growths and rhizomes.”

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix 2004:17 (1980) A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia. London: Continuum.

I Submit to Desire

“Att vara rhizomorfisk är att producera skott och fibrer som liknar rötter, eller ännu hellre: som kopplar ihop sig med dem genom att tränga in i stammen och får rötterna att tjäna nya främmande syfte. Vi är trötta på trädet. Man borde sluta tro på träd, rötter och rotämnen. Vi har lidit tillräckligt. Hela den trädartade kulturen är grundad på dem, alltifrån biologin till lingvistiken. Men det enda som är vackert, kärleksfullt och politiskt är underjordiska skott, vildväxande luftrötter och rhizom.”

Deleuze, Gilles och Guattari, Félix 2015:35 (1980) Tusen Platåer. Kapitalism och schizofreni. Hägersten: Tankekraft Förlag.


Bachelor / Textiles