Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Vera Hulme Geber

Textiles

Sweden, b. 1993
+46709482980


Patch Work

A WORK ABOUT: HERITAGE,
PATCHWORK, SPORTS, WORK, BRICKS,
CASUALS, GROUNDWORK,
BRITISHNESS AND
FOOTBALL CULTURE.

I craft like my origins, in between Swedish and English. Through patchwork, I try to fathom and grasp the history of my British family through an exploration of it, sports and the history of traditional female handicraft.

The women in my family had the same occupation as me. My great-aunt, on my Swedish side, sewed the little quilt I got when I was born. My British ancestors have patched and mended. We make the same motions. We use the same patterns. We get the same results. My mum and I are sitting on opposite sides of the quilt, sewing.

Patch Work

A WORK ABOUT: HERITAGE,
PATCH, SPORTS, WORK, BRICKS,
CASUALS, GROUNDWORK,
BRITISH-NESS AND
FOOTBALL CULTURE.

Jag hantverkar liksom mitt ursprung, i mitten av det svenska och engelska. Genom patchwork försöker jag förstå och reda ut historien om min brittiska familj genom ett utforskande av den, sport och traditionellt kvinnligt konsthantverk.

Kvinnorna i min släkt har gjort samma syssla som jag gör. Min gammelmoster, på min svenska släkts sida, sydde det lilla lapptäcke jag fick när jag föddes. Kvinnorna, mina brittiska förfäder, lappade och lagade. Vi gör samma rörelse. Vi använder samma mönster. Vi får samma resultat. Min mamma och jag sitter på varsin ände av lapptäcket och syr.


Textiles