Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Olle Helin

Bachelor / Fine Art


“Rå linolja”, 15x20cm, pigments and linseed oil on linen (2019)Studio interior (2019)


“Kub”, 22x22cm, pigments and linseed oil on linen (2019)

The Smallest Component

During my second year at Konstfack, I started making my own pigments from found materials.

The field work that‘s involved in paintmaking helps me intertwine the field of painting with public space and the communal – the paint becomes a bridge to nature and to the city.

The pigment grains are bound in oil and applied in thin layers on top of an underpainting consisting of gravel and coal, slowly subtracting light from the linen.

Den minsta beståndsdelen

Under mitt andra år på Konstfack började jag framställa egna pigment ur funna material.

Vandringarna och samlandet som färgframställningen innebär, har hjälpt mig att koppla samman måleriet och det enskilda ateljéarbetet med det offentliga och gemensamma – färgens tillblivelse blir en brygga till naturen och till staden.

Pigmentkornen binds i olja och appliceras i tunna skikt ovanpå en undermålning gjord med grus och kol, och subtraherar långsamt linnedukens naturliga ljushet.


Bachelor / Fine Art