Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Alexander Rynéus

Bachelor / Fine Art


Fabula Moor


Fabula Moor


Fabula Moor


Fabula Moor


Fabula Moor

*

A film that circulates between a place called Saddleworth Moor, my dad and small moments passing by. The act of living, the documentary or the highly fictional life.

*

En film som cirkulerar mellan en plats som heter Saddleworth Moor, min pappa och små ögonblick som passerar förbi. Akten av att leva, dokumentärfilmen eller det fiktiva livet.


Bachelor / Fine Art