Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Karl-Fredrik von Walden

Bachelor / Fine Art

Sweden, b. 1985
0704954337

Sand

My idea of a creative force is a frequency humming outside our sensuous range. It is the thing that shows me that nothing is certain but never totally random. It is the wind that shapes the desert sands creating universally occurring patterns. It is the energy that is always taking new form.

Sand

Min uppfattning om en skapande kraft är en frekvens som susar utanför vår sinnliga förmåga. Det är den som visar mig mig att inget är säkert men aldrig helt slumpmässigt, den är vinden som formar ökensanden och skapar universellt förekommande mönster. Det är den energi som alltid tar ny form.


Bachelor / Fine Art