Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Jenny Norberg

Bachelor / Fine ArtMin kropp som fråga / My body as question, Solo exhibition, Galleri Tellusgången, Konstfack, October 2018


Carry this place (work in progress)Carry this place (work in progress)

Carry This Place

Carry This Place is an ongoing collection of fragments, shapes and traces to explore place. I pause intuitively at sites I pass by, later on responding to them through a translation into a new material. I am drawn to that which grows, folds and cracks – indicators of time and movement. I want to depict an approach and an exploratory method, understanding my practice as a kind of topography or a system of nodes. Each work has its own conditions and choice of materials.

Carry This Place

Carry This Place är ett pågående arbete där jag samlar fragment, former och spår för att utforska platser. Jag stannar intuitivt upp på olika ställen där jag rör mig, och svarar sedan genom översättningar i nya material. Jag dras till det som växer, veckas och spricker – tecken på tid och rörelse. Jag vill gestalta ett förhållningssätt och en undersökande metod, förstå min praktik som en slags topografi eller nodsystem. Varje verk har sina egna förutsättningar och materialval.


Bachelor / Fine Art