Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Madeleine Andersson

Bachelor / Fine Art

Sweden, b. 1993
+46706027646


We're All Motherfuckers

The video installation We’re All Motherfuckers deals with the urgent subject of climate change. In the work, humour, identity, sex and violence emerge as central nodes where I seek to question and re-work current definitions of the apocalypse; whether it’s a personal ending, a disclosure of knowledge or the upcoming global catastrophe.

We're All Motherfuckers

Videoinstallationen We’re All Motherfuckers behandlar den angelägna frågan om klimatförändringarna. I arbetet framträder humor, identitet, kön och våld som centrala knutpunkter där jag ifrågasätter och omarbetar nuvarande definitioner av apokalypsen, oavsett om det är ett personligt slut, ett avslöjande om insikter eller den kommande globala katastrofen.


Bachelor / Fine Art