Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Anna von Walden

Bachelor / Fine Art


Stale Lake

I make objects, things, pieces, bits. These derive from the attempt to materialise a place, an in-between inside of us, where they have taken hold; intruders, sitting in hiding, slowly growing, biding their time. Sometimes they chafe or itch, like a grain of sand in a clam, creating scar tissue, roundening and softening the shapes, making them even harder to detect but at some point growing so big that they come bursting out.

Stale Lake

Jag gör objekt, saker, delar, bitar. De härrör från försöket att förverkliga en plats, ett inre skikt inom oss, där de har fått fäste, inkräktare som sitter gömda, som långsamt växer, bidar sin tid. Ibland skaver de eller kliar, likt ett sandkorn i en mussla, skapar ärrvävnad, rundar och mjukar upp formerna, vilket gör dem ännu svårare att upptäcka, men vid någon tidpunkt växer de sig så stora att de väller fram.


Bachelor / Fine Art