Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Teresa Alton Borgelin

Bachelor / Ädellab


Inside/Outside - and All Between

I see the body as a container with an outside and an inside. Inside there are feelings that are communicated in various ways to the outside and become part of the meeting with other people. By using body language, jewellery, make-up and clothing we show others who we are or whom we want to be. The outside can also be a beautiful facade concealing negative emotions on the inside, giving the appearance that everything is fine. In different ways, I visualize what happens when an unwanted negative feeling becomes too big, takes over the body and the control is lost. My degree project becomes a way of raising thoughts about negative emotions such as worry and anxiety, but also norms in society and what jewellery is and can be.

It is not always visible on the outside how we feel on the inside.

Inside/Outside - and All Between

Jag ser kroppen som en behållare med en utsida och en insida. Inuti finns känslorna som på olika sätt kommuniceras till utsidan och blir en del av mötet med andra människor. Genom att använda kroppsspråk, smycken, smink och kläder kan vi visa andra vilka vi är eller vill vara. Utsidan kan också bli en vacker fasad för att dölja en negativ känsla inombords, för att utåt ge sken av att allt är bra. På olika sätt visualiserar jag vad som händer när en oönskad negativ känsla blir för stor, tar över kroppen och kontrollen går förlorad. Mitt examensarbete blir ett sätt att väcka tankar kring negativa känslor såsom oro och ångest, men också normer i samhället och vad smycken är och kan vara.

Det är inte alltid synligt på utsidan hur vi känner på insidan.


Bachelor / Ädellab