Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Linnea Bertlin

Bachelor / Ädellab

Sweden, b. 1994
0729757044


To Be Able

For my degree project, I met people with disabilities. Together we talked about exclusion, taking space and inclusion in society. Together we create a safe space where everyone’s bodies are accepted.

Att fungera

I mitt projekt har jag mött personer med funktionsnedsättningar. Vi har tillsammans talat om utanförskap, att ta plats och inkludering i samhället. Tillsammans skapar vi ett inkluderande rum där allas kroppar får ta plats.


Bachelor / Ädellab