Konstfack Degree Exhibition 2019 / Vårutställning 2019

Info


Hannah Blitz Heyman

Bachelor / Ädellab

Sweden, b. 1994

When You Believe/ Faking It

The focus of my degree project is to challenge what authenticity in an object could entail. The intention is to create a break from assumed hierarchies and to question value by creating my own copies of already existing mass-produced and fake pieces. By placing the copy in relation to the original, a comparison is made with each other.

The mirror opens up a possible infinity of space, but that space is always dependent on the reality it reflects. Inside the mirror there is no room for sound, smell, taste or tactility — only light can be transferred. Even if the mirror shows reality the reflection can never be as real as reality.

When You Believe/ Faking It

Avsikten har varit att utmana vad autenticitet i ett objekt kan innebära.
Ett avbrott från antagna hierarkier och strukturer samt ett ifrågasättande av ett smyckes värde genom att tillverka mina egna kopior av existerande massproducerade och oäkta smycken.

Spegelbilden är en dimension där ljud, doft, smak och känsel inte kan tränga igenom. Det som sker inuti spegelbilden kan aldrig ändra sig själv eftersom all påverkan sker utifrån. Även om spegelbilden visar verkligheten, så är det inte en äkta verklighet.


Bachelor / Ädellab